СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Профил на купувача

73 posts

Директорът на ОП „Чистота“ - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Доставка на 3 /три/ броя фабрично нова специализирана техника за нуждите Още Доставка на фабрично нова специализирана техника

На 13.02.2019 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип събиране на оферти с обява,  с предмет „Доставки на полиетиленови чували за Още Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък

На 07.01.2019 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване Още Рамково споразумение за подземни контейнери

На 06.12.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип събиране на оферти с обява,  с предмет „Доставки на резервни колела за Още Доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR”

На 19.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Доставка на 3 (три) броя употребявана специализирана техника Още Доставка на 3 (три) броя употребявана специализирана техника

На 19.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки Още Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили

На 01.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване Още Доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци

На 13.08.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на резервни части и услуги Още Доставка на резервни части и услуги по ремонт на тежкотоварни МПС