„Чистота” е общинско предприятие, създадено с недвижимо имущество – сгради и земя, собственост на Община Пловдив.

Техниката по основната и спомагателна дейност са собственост на предприятието.

История на фирмата

Отдел „Чистота” е основан през 1939 г. с цел да изпълнява комунална функция. Оттогава цялостната му дейност е насочена към грижи за чистотата и хигиената на град Пловдив.

През 1993 г. с Решение № 6141 от 1993 г. - том 3; страница 174; партида 58, е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност „Чистота” ЕООД със седалище: ул. „Даме Груев” № 64 А, гр. Пловдив. Насоката на дейността му е запазена и до ден днешен и неслучайно е заложена в девиза "Винаги в услуга на града".

През 2006 г. „Чистота” - Пловдив, разработи и внедри Система за управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000. Сертифицирането бе извършено през март 2007 г.

С решение на Общинския съвет от август 2010 г. "Чистота" беше преобразувана в общинско предприятие.

Директор на ОП "Чистота" е Димитър Георгиев.

Дейност на ОП „Чистота” - Пловдив

  • Сметосъбиране на твърд битов отпадък (ТБО) в контейнери:

- тип „BOBR” (метален)   - с вместимост 1,1 кубични метра;

- тип „КУКА”  (метален)  - с вместимост 110 литра;

- тип „КУКА”  (пластмаса) - с вместимост 240 литра.

  • Сметоизвозване със специализирани сметосъбиращи автомобили с преса.
  • Сметосъбиране на отпадък от строително - ремонтна дейности в контейнери тип „Лодка” – открити с вместимост – 4 м3.
  • Извозване на контейнери тип „Лодка” със специализиран самотоварен автомобил.
  • Товарене и извозване на едрогабаритни отпадъци:

- товарене с челен товарач;

- извозване със самосвал.

  • Поддържане чистотата на уличната мрежа (машинно през периода 16.03 ÷ 15.11) чрез:

- машинно миене на улични платна и тротоари с маркуч - масирано след зимен сезон за почистване от материали и препарати, използвани за зимно поддържане, а в периода април – октомври по график;

- машинно миене на дюзи (оросяване)

* за улици I категория и тези с интензивен автомобилен и пътнико поток - 5 пъти седмично /всеки работен ден/

* за улици II категория – 3 пъти седмично /по определен график за всеки район/

* за улици III категория – вторник и четвъртък;

-  машинно метене за улици I– ва категория - от понеделник до петък;

- ръчно метене – целогодишно

  * за улици I категория  (тротоар и регул) - от понеделник до петък

  * за улици II категория (тротоар и пътно платно) – вторник и четвъртък

* за улици III категория (тротоар и пътно платно) – сряда

* уборка на междублокови пространства - сряда.

В почивни и празнични дни – дежурни групи за почистване около спирки на градския транспорт и кошчета за отпадъци.

  • Зимно поддържане на уличната мрежа:

- машинна обработка на уличните платна с разпръсквачи на противообледенителни препарати;

- машинно снегоринене на уличните платна;

- оформяне на пътеки по тротоари и разчистване около спирки на градския транспорт, стълбища на подлези.

 

                                         УСЛУГИ 

                         Съгласно Решение №105 на Общинския съвет 

                                               от 27.04.2023 г.  

         се определят следните единични цени за услуги - в сила от 01.06.2023 г:

1. Самосвал с екип от водач и 2-ма работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 245 лв. с ДДС

1.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 3 лв.

2. Самосвал без екип от работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка – 1 курс (2 часа) – 200  лв. с ДДС

2.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 3 лв.

3. Товарене с челен товарач – 1 час – 69 лв. с ДДС

3.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 3 лв.

4. Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка”

4.1. В границите на Община Пловдив (1 курс)

4.1.1. Поставяне и извозване - 200 лв. с ДДС

4.1.2. Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка” (1 курс) – 190 лв. с ДДС

4.2. Извън границите на Община Пловдив (1 курс) - 220 лв. с ДДС

4.2.1. Празен пробег на контейнер тип „Лодка” (1 курс) – 1 км/ 3 лв. с ДДС 

4.2.2. При договорни отношения минимум 6 месеца - 1 км/2 лв.

5. Машинно миене на маркуч – 1 час – 130 лв. с ДДС

5.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

6. Машинно миене на дюзи – 1 час – 85 лв. с ДДС

6.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

7. Машинно метене – 1 час – 100 лв. с ДДС

7.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

8. Ръчно метене – 1 човек/час – 25 лв. с ДДС

9. Услуга с автовишка (работна височина до 15 м)

9.1. С екип от  водач и 1 работник – 1 час – 60 лв. с ДДС

9.2. С екип от водач и 2-ма работници – 1 час – 74 лв. с ДДС

9.3. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

10. Почистване на фасади с пясъкоструй - 1 час - 270 лв. с ДДС

10.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

11. Почистване на сняг със снегорин – 1 час – 80 лв. с ДДС

11.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

*Забележка: услугата по т. 4 е валидна за 7 календарни дни.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

С цел по-доброто оползотворяване на отпадъците през 2016 г. в Пловдив са открити 6 специализирани площадки /по една във всеки район:

- Район „Западен“ - Околовръстен път, кв. „24А“, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

- Район „Тракия“ - бул. „Цар Симеон” /околовръстен път/, срещу зелената площ зад паметника  на  Кан Крум, работно време: петък от 16:00 до 19:00 ч.
- Район „Северен“ - ул. „Дилянка” № 35, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.
- Район „Централен“ - ул. „Сергей Румянцев“ №8, работно време: понеделник от 16:00 до 19:00 ч.
- Район „Източен“ - ул. „Правда“ № 4, работно време: събота от 16:00 до 19:00 ч.- Район „Южен“ – ул. „Даме Груев“ 64 А /базата на ОП „Чистота“/, работно време: всеки работен ден от от 8:30 до 17:00 ч.

На специализираните площадки се приемат следните отпадъци:

1. Хартиени и картонени опаковки /например кашони, кутии от обувки, бонбони, хартиени торбички и др./
2. Пластмасови опаковки /например пластмасови бутилки и др./
3. Стъклени опаковки /например стъклени бутилки, буркани и др./
4. Пестициди /например градински химикали, пестициди, хербициди, препарати за поддържане на тревни площи, овощни и зеленчукови растения и др./
5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак /например живачни термометри/
6. Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества /например политура, грунд /за метали, за дърво/, боя, смоли, лепила, аерозолни бои, разтворители и др./
7. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества /например дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др.; препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна универсални почистващи препарати за подове, бани, кухни, детергенти и др./
8. Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти /например лекарствени препарати и др./
9. Пластмаси /например столчета, легени, кофи и др./

10. Текстилни материали

11. Обемни отпадъци  /например дюшеци, мебели - шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др./

Ето разрешението на РИОСВ за специализираната площадка с детайлно описаните със съответните кодове типове отпадъци от домакинствата, които пловдивчани могат да предават на нея - http://chistota-plovdiv.com/sertifikati/show/reshenie

 

СЕДМИЧЕН ГРАФИК ЗА ТОВАРЕНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТЕН ОТПАДЪК  

По технически причини графикът може да бъде променян, а когато в отделни зони няма отпадък, машините ще се пренасочват по необходимост към по-невралгични места в града.      

Район „Централен“

Понеделник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – бул. „Марица“ (от бул. „Източен“ до бул. „Цар Борис III Обединител“); на запад – ул. „Цар Иван Шишман“; на юг – ул. „Стойчо Мошанов“; на изток – бул. „Източен“ (западното платно);

- на север – бул. „Марица-юг“ (от бул. „Руски“ до бул. „Копривщица“); на запад – бул. „Копривщица“ (източното платно); на юг – ул. „Генерал  Данаил Николаев“; на изток – бул. „Руски“ (западното платно).          

Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)    

Микрорайони в граници: на север – ул. „Стойчо Мошанов“; на запад – ул. „Цар Иван Шишман", ул. „Митрополит Панарет“, ул. „Патриарх Евтимий“,     бул. „Цар Борис III Обединител“; на юг – ул. „Капитан Райчо“; на изток –  бул. „Източен“ (западното платно)         ;

- на север – ул. „Генерал Данаил Николаев“; на запад – бул. „Копривщица“ (източното платно); на юг – бул. „Свобода“, бул. „Васил Априлов“, ул. „Никола Петков“; на изток – бул. „Руски“ (западното платно, от ул. „Генерал Данаил Николаев“ до ул. „Гладстон“).

Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)   

Микрорайон в граници: на север – бул. „Марица-юг“ (от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“); на запад – бул. „Руски“ (източното платно); на юг – бул. „Христо Ботев“ (от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“); на изток – бул. „Цар Борис III Обединител“ (западното платно), ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Митрополит Панарет“.

Четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)  

Микрорайони в граници: на север – ул. „Капитан Райчо“; на запад – бул.  „Цар Борис III Обединител“; на юг – бул. „Христо Ботев“; на изток – бул. „Източен“ (западното платно);                                                                  

- на север – бул. „Свобода“, бул. „Васил Априлов“; на запад – бул. „Копривщица“ (източното платно); на юг – бул. „Христо Ботев“ (от  ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Копривщица“); на изток – бул. „Васил Априлов“ (от  бул. „Пещерско шосе“ до ул. „Любен Каравелов“). 

Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)    

Микрорайони в граници: на север – бул. „Христо Ботев“; на запад – ул. „Найчо Цанов“; на юг – бул. „Освобожение“ (от  бул. „Асеновградско шосе“ до ул. „Найчо Цанов“)   ; на изток – ул. „Менделев“ и бул. „Асеновградско шосе“.    

- на север – ул. „Никола Петков“; на запад – бул. „Васил Априлов“, ул. „Любен Каравелов“; на юг – бул. „Христо Ботев“; на изток – бул. „Руски“  (западното платно, от ул. „Гладстон“ до бул. „Христо Ботев“).        

   

 

Район „Южен“

Понеделник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)   

 Микрорайони  в граници: на север – ул. „Калиакра“ и ул. „Акад. Петър Динеков“; на запад – ул. „Петър Стоев“; на юг – ул. „Георги Кондолов“; на изток – бул. „Македония“;

- на север – бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Александър Стамболийски“; на запад – ул. „Димитър Талев“ и бул. „Македония“; на юг – ул. „Поручик Въльо Стефов“; на изток – жк „Оазис-4“.

Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)    

Микрорайони в граници: на север – ул. „Георги Кондолов“; на запад – ул. „Коматевско шосе“; на юг – бул. „Никола Вапцаров“; на изток – бул. „Македония“;

- на север – бул. „Никола Вапцаров“; на запад – ул. „Стефан Стамболов“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Димитър Талев“. 

Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)     

Микрорайони в граници: на север – ул. „Бачо Киро“; на запад – бул. „Македония“; на юг – ул. „Скопие“; на изток – ул. „Кукленско шосе“;

- на север – бул. „Никола Вапцаров“; на запад – ул. „Коматевско шосе“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Стефан Стамболов“.

Четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – ул. „Кукуш“; на запад – бул. „Македония“; на юг – ул. „Скопие“; на изток  – ул. „Пере Тошев“, ул. „Гевгели“;

- на север – ул. „Скопие“; на запад – бул. „Македония“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Кукленско шосе“.

Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – софийска жп линия; на югозапад – ул. „Модър“; на изток – ул. „Коматевско шосе“;

- кв. „Остромила“; кв. „Беломорски“; кв. „Коматево“ .             

 

 

Район „Тракия“

Понеделник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.): зони А10, А11 и А9.

Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.): зони А13, А7 и А8.

Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.): зони А6, А5 и А4.

Четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.): зони А3, А2, А1 и А12.

Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.): ул. „Съединение“, бул. „Освобождение“ и бул. „Цариградско шосе“ (локално платно); ул. „Пеньо Пенев" и Индустриална зона; бул. „Цар Симеон“ и жп гара „Тракия“.

 

Район „Северен“

Всекидневно от понеделник до събота (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север – ул. „Напредък“; на запад – ул. „Напредък“; на юг – ул. „Лайка“; на изток – бул. „Васил Априлов“;ул. „Еледжик“.

Всекидневно от вторник до петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север – бул. „Северен“; на запад – ул. „Брезовско шосе“ и бул. „Цар Борис III Обединител“; на юг – бул. „България“; на изток – бул. „Северен“.

Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север – бул. „България“; на запад – ул. „Победа“; на юг – бул. „Марица-север“; на изток – бул. „Цар Борис III Обединител“.

Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – бул. „Дунав“; на запад – ул. „Васил Левски“; на юг – бул. „България“; на изток – бул. „Цар Борис III Обединител“;

- на север – бул. „България“; на запад – бул. „Васил Априлов“; на юг – бул. „Марица“; на изток – ул. „Победа“.

Четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север – бул. „Дунав“; на запад  ул. "Петър Шилев"; на юг – бул. „България“; на изток – ул. „Васил Левски“.

Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север жп линия Пловдив-Карлово, гара „Филипово“; на запад – бул. „Васил Априлов“; на юг – бул. „Дунав“; на изток – ул. „Брезовско шосе“; кв. „Гаганица“.

 

Район „Източен“

Всекидневно от понеделник до неделя (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север – ул. „Крайречна“; на запад – ул. „Шумен“ и ул. „Прохлада“; на юг – бул. „Цариградско шосе“; на изток – ул. „Ландос“.

Вторник и четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: (жк „Изгрев“ и ТП „Централен“); на север – ул. „Бъндерица“; на запад – ул. „Ландос“; на юг – бул. „Цариградско шосе“; на изток – ул. „Удроу Уилсън“.

Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: (кв. „Каменица“ и кв. „Гладно поле“); на север – ул. „Бъндерица“; на запад – ул. „Ландос“; на юг – бул. „Цариградско шосе“; на изток – ул. „Удроу Уилсън“.

 

 

Район „Западен“

Понеделник и петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север – бул. „Пещерско шосе“ (от ул. „Царевец“ до ул. „Белица“) и ул. „Рая“; на запад – ул. „Белица“; на юг – ул. „София“, ул. „Росен“, ул. „Солунска“ и ул. „Юндола“; на изток – ул. „Царевец“.

Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайон в граници: на север – бул. „Пещерско шосе“ (от бул. „Копривщица“, западно платно, до ул. „Царевец“); на запад – ул. „Царевец“; на юг – ул. „София“, Коматевския транспортен възел; на изток – бул. „Копривщица“.

Сряда  (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)      

Микрорайон в граници: на север – ул. „Ясна поляна“, бул. „Шести септември“; на запад – ул. „Парк отдих и култура“; на юг – бул. „Пещерско шосе“; на изток – бул. „Копривщица“.

Четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.) 

Микрорайон в граници: кв. „Прослав“ (на север – ул. „Просвета“; на запад – ул. „Западна“; на юг – ул. „Заря“, ул. „Борис Петров“; на изток – ул. „Клокотница“).

Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)  

Микрорайон в граници: кв. „Прослав“ (на север – бул. „Пещерско шосе“; на запад – ул. „Вегетарианска“; на юг – ул. „Просвета“; на изток – ул. „Клокотница“, ул. „Албена“, ул. „Елин Пелин“).