„98-те машини, които през зимния сезон ще почистват пловдивските улици от сняг и обледеняване, са в техническа изправност и готовност.“ Така заместник-кметът по транспорт на Община Пловдив инж. Златин Велев обобщи резултатите от проверката на техниката за зимно поддържане в базите на КМД и ОП „Чистота“.

Подизпълнителят КМД се включва с 65 МПС – 40 снегорина, 20 разпръсквача и 5 челни товарача, а  общинското предприятие – с 15 снегорина, 6 разпръсквача и 3 челни товарача. 9-те  мултифункционални малогобаритни машини, закупени през последните години, ще почистват пешеходните зони и велоалеите.

„Както миналата зима, така и сега ще поддържаме вeлоалеите дори и в най-суровите дни, така че колоездачите ще могат да ги ползват целогодишно“, посочи инж. Златин Велев.

Осигурени са достатъчно и за най-тежка зима количество противообледенителни материали. Солището е пълно с 4770 тона сол,  а складовата база е заредена с 80 тона калциев дихлорид, който се използва основно по тротоари и пешеходни зони, тъй като не руши бетона и плочките.

Заместник-кметът и председател на комисията за проверка на техниката за зимно поддържане увери, че с цел да се предотврати запрашаването за пета поредна година няма да се използва пясък.

След 15 ноември съобразно метеорологичните прогнози ще бъде определена точната дата за началото на зимно дежурство.