Пловдив е единствената община в България, която въвежда минимален екологичен клас Евро-5 на техниката, която се грижи за чистотата на града.
Това заяви кметът на Пловдив инж. Иван Тотев при приемането на новите сметовози, контейнеровози, самосвали, мотометачни и мотомиячни машини.
Съгласно подписания с Община Пловдив договор, фирмата изпълнител КМД инвестира над 10 млн. лв. в закупуването на 80 чисто нови и модерни автомобили. В сравнение с досегашната техника по на 20-30 години, те са много по-безшумни и щадящи чистотата на атмосферния въздух.
Отчетените статистически данни за 2014 г. ясно показаха, че предприетата в началото на мандата политика за подобряване чистотата на въздуха бележи положителни резултати, подчерта кметът. От 2011 г. досега е налице постоянна тенденция за намаляване на фините прахови частици, като дните с превишение са намалели с 50 процента, но дори тогава констатираното превишение е в пъти по-малко в сравнение с 2009, 2010 и 2011 г.
Това става с много усилия, труд и ясна визия за развитие в сферата на градското почистване, посочи инж. Иван Тотев. Община Пловдив е сред много малкото общини, в които пет пъти в седмицата мием улиците първи клас, три пъти – втори клас и веднъж седмично – третокласните улици, припомни той. Пловдив е най-чистия град в България, защото е с най-сериозно отношение към почистването, категоричен е кметът.
Освен изискванията към изпълнителите, постоянно обновяваме и техниката в ОП „Чистота“. Само за тази година предстои въвеждането в експлоатация на нова техника за около 2 млн. лв., която съвсем скоро ще бъде произведена в швейцарски и германски заводи.  
Това означава, че за 2015 г. Пловдив инвестира в поддържане на чистотата и опазване на въздуха 12 млн. лв. – сума, която не може да бъде сравнена с друго място в страната, подчерта инж. Тотев.
Същевременно план-сметката за чистотата няма да бъде променяна, нито пък се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци.
Комисия от ОП „Чистота“ ще приеме всеки един камион, след което веднага започва работата му по улиците на Пловдив, съобщи директорът на общинското предприятие Иван Стоянов. Всички автомобили са оборудвани с джипиеси, предвидени са солидни санкции при неизпълнение на маршрутните разписания.
Директорът на „Чистота“ уточни, че общо 59 от новите камиони са със сертификати за съответствие със стандарт Евро-5 – 25 сметовоза, 6 специализирани автомобили с устройство за товарене на съдове тип „Лодка“, 2 специализирани автомобила с краново устройство за товарене на съдове тип „Бобър“, 9 самосвала, 10 специализирани автомобила за машинно миене, от които минимум 5 броя са оборудвани и с маркуч за ръчно миене, 7 мотометачни машини със засмукващо устройство.