Публикация в PlovdivNews

Директорът на ОП "Чистота" Иван Стоянов коментира пред PlovdivNews актуалните теми, свързани с чистотата на Пловдив и новите правомощия на служителите да санкционират нарушители.

-Г-н Стоянов, започнаха ли вече служителите на "Чистота" да глобяват и какви са най- честите нарушения?

-По решение на Общинския съвет можем да налагаме административни санкции и глоби по Наредбата за опазване на околната среда, Наредбата за управление на отпадъците и Наредбата за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета и котки.

Веднага след като влезе в сила на 1 ноември още в първия ден сме направили 3 акта, през втория ден имаме 3 акта и един фиш, проверките продължават.

Актовете са най- вече за това, че отпадъците от опаковки не се изхвърлят в определените за целта места, въпреки че община Пловдив е създала система, а се изхвърлят по най- лесния начин- във или около съдовете за смесен битов отпадък.

Другото нарушение е изхвърляне на строителен отпадък в контейнер за смесен битов отпадък и то от фирма. Размерът на санкцията се определя по късно от юристите в голяма община в зависимост от нарушенията.

Ще продължаваме и ще бъдем безкомпромисни в тази борба. Нашите хора са постоянно по улиците на Пловдив и виждат, както и гражданите на Пловдив такива нарушения. Много често хората не са запознати. Ние пишем констативни протоколи и обясняваме какво трябва да се прави по- нататък. Всеки търговски обект, независимо дали е магазин или ресторант трябва да е изградил система за разделно събиране на отпадъци. За гражданите също има изградена система за разделно събиране на отпадъци.

От другата седмица започваме и с търговските обекти – ресторанти, които изхвърлят био отпадъци. Става въпрос за хранителните отпадъци, въвеждаме система за събиране на тези отпадъци, като пускаме 3 специализирани автомобила за целта. Първо започваме от район Централен, след което ще се разпрострем и по другите райони.  Ще се раздадат специални съдове- вече имаме 740 броя по 120 литра. Има издадена заповед на кмета и ще уведомим писмено всички обекти да издават хранителните отпадъци само на специализираните коли в час, който ще бъде уговорен. Много често ресторантите изхвърлят този биологичен отпадък в контейнерите и особено лятото мирише силно.

Много често наши служители са казвали, че виждат нарушители и не могат да направят нищо, а колегите от инспектората не могат да реагират на момента, тъй като имат и много други задължения. Сега се надявам с тези наши права да се ограничат нерегламентираните замърсявания.

-Как гражданите могат да сигнализират ОП "Чистота" за нарушители?

-На телефон 032/675817 гражданите могат да подават сигнали. Ще се радвам да има повече сигнали и ще реагираме веднага. Умолявам гражданите да сигнализират на тел 675817. От този телефон ще се свържат с отговорника за района и ще се реагира в рамките на няколко минути. Умолявам гражданите да се обаждат на този телефон.

Обикновено сигналите са изхвърляне на отпадъците около съдовете за отпадъци и за хранене на бездомни животни.

Искам да уточня, че хората, които хранят кучета и котки, трябва да имат удостоверение за зоодоброволци и да хранят животните на определени за целта места. Всички останали подлежат на санкции.

-Кога можем да очакваме да бъдат монтирани новите "супер тоалетни"?

-Дойде вече упълномощаването за провеждане на открита процедура по закона за обществените поръчки. Подготвяме техническата спецификация и след като сме готови я пускаме в агенцията по обществени поръчки, както и в европейската агенция, в сайта на община Пловдив и на предприятието. След това трябва да изчакаме законно установения срок и се събират офертите.  Няма да е тази година, най- вероятно ще е в началото на 2018 г.

-Заработи ли новото звено на ОП "Чистота" за уличната маркировка?

-Не е заработило. Решението на ОбС е влязло в сила, но сме в същата ситуация, както и за тоалетните. Трябва да закупим една машина, която е за маркиране на уличната мрежа. Искаме тя да е комбинирана, за да може да прави както пешеходни пътеки, осови линии и всички други маркировки на пътната настилка. Имам упълномощаване да направя обществена поръчка, която тази година ще е до 60 000 лева. Надявам се януари месец да имаме тази машина, да назначим хора и да направим обучение, за да може след края на зимата те да започнат реално работа. Евентуално догодина ще се мисли за втора машина за полагане на студен пластик.