ОП „Чистота“ състави актове на закусвалня и заведение за дюнери   на бул. „Васил Априлов“ за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в контейнерите, предназначени за граждани.

Съдовете за смесен битов отпадък бяха препълнени с боклуци от заведенията, около тях бяха натрупани камари кашони, върху новата асфалтова настилка и тротоарите бяха изсипани мазни сосове. Наложи се цялата зона да бъде специално почиствана от екипи на предприятието.

„Съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са задължени да организират разделно събиране на образуваните отпадъци и предаването им на лица, притежаващи документ по чл.35 от закона. Всяко нарушение ще бъде санкционирано“, коментира директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов.

Той увери, че съобразно делегираните от Общинския съвет  пълномощия оторизирани служебни лица от „Чистота“ безкомпромисно продължават да санкционират установени нарушители на общинските наредби.