Над 50 тона отпадъци събраха и извозиха през последните дни екипи на „Чистота“ от незаконно сметище в покрайнините на Пловдив. На черен път край Рогошко шосе се бяха образували камари от строителни и битови отпадъци.

„Самосезирахме се и мобилизирахме екипи и техника, за да ликвидираме поредното нерегламентирано сметище“, коментира директорът на общинското предприятие Димитър Георгиев. Той напомни, че преди около месец при съвместна мащабна акция с дирекция „Екология и управление на отпадъците“ бяха премахнати незаконни сметища в коритото на Марица. Съвсем наскоро приключи и поредното почистване на ул. „Сокол“ в квартал „Столипиново“, откъдето бяха извозени над 200 тона смет.

Димитър Георгиев призова гражданите да изхвърлят отпадъци само на определените за целта места. Предприемат се и мерки за засилване на контрола срещу образуването на незаконни сметища.