На 03.01.2012 г. служители на ОП "ЧИСТОТА" използваха течен химически препарат за премахване на обледяване по главната улица на града.

Бяха използвани 25кг. калциев хлорид разредени с 75 литра вода, от които се получиха 100 литра готов продукт, който беше разпределен в шест гръбни пръскачки. Бяха обработени заледени места, образувани от остатъчен сняг, полепнал след масираното снегоизвозване около Римския стадион и пред бившия партиен дом. С гранулат
 /АЙСМЕЛТ/ се третираха тротоари и спирки, както и подлеза на аптека "Марица" от северната страна. Ефектът бе много добър, тъй като и при минусови температури ледът се разтопи.