ОП „Чистота“ сезира Общинска полиция за установяване самоличността на двама нарушители, хванати от началото на седмицата да изхвърлят строителни и други промишлени отпадъци на ул. „Еледжик“ 11. Това съобщи директорът на общинското предприятие Иван Стоянов.

Нарушенията са констатирани от организатора производство в район „Северен“ Николай Георгиев. Той е сред оправомощените служители на „Чистота“, които могат да налагат глоби с фиш, да съставят констативни протоколи и актове в случаите на неспазване на общинската Наредба за управление на отпадъците.

И двамата нарушители са отказали да предоставят изисканите им документи за издаването на фиш и глоба в размер от 10 до 50 лв., а са избягали, като вторият дори е заплашил длъжностното лице, че „ще му се случи случка“. Действията им обаче са заснети от видеорегистратора в служебния автомобил на „Чистота“, което ще улесни издирването им от полицията и те ще бъдат поканен да се явят в предприятието в тридневен срок, за да им се състави акт.  Ако не дойдат, документът ще им се занесе на адреса. При втория случай ще бъде подадена и жалба за отправените закани.

„Засилено контролираме всички проблемни места, където постоянно се образуват незаконни сметища и влагаме огромен ресурс за почти всекидневното им разчистване“, обясни Иван Стоянов. Това се отнася и за пространството около „Еледжик“ 11. До обръщалото на градските автобуси под Карловския надлез са поставени контейнери за строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата, но в съседство фирмени бусове  непрестанно се опитват да трупат отпадъци. Напоследък именно тук са издадени четири фиша за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Предвидените в наредбата санкции са до 1000 лв. за физически лица и до 4000 лв. за фирми. Нарушителите рискуват да заплатят сериозни глоби, ако откажат да предоставят изисканите им от контролните органи документи или възпрепятстват проверката.

Директорът на „Чистота“ Иван Стоянов напомни, че оправомощените служители на предприятието налагат санкции също и по общинската Наредба за осигуряване на обществения ред, както и по Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив. Той предупреди, че от началото на пролетта се правят масови проверки в пловдивските паркове и градини за замърсяване със слънчогледови люспи и фасове.