„Пожар“ в двора на „Чистота“ бе потушен за минути от служители на предприятието. Огънят бе запален умишлено, за да се демонстрира  как при необходимост да се използва пожарогасител.

Преди това ръководителят на ЗБУТ Кирил Анастасов показа как трябва да се скъса ограничителната пломба и да се извади предпазният шленг, как и от какво разстояние според конкретната обстановка да се насочи чрез маркуча праховата струя.

Припомнени бяха и други основни елементи на превенция и защита от пожар, както и необходимите действия за бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

„Пожарогасенето“ е част от годишното практическо обучение по плана за бедствия и аварии на ОП „Чистота“.