По повод на сигнали на граждани за шум при обслужване на съдовете за битови отпадъци в ранните часове на деня, от 13 юни в продъжение на седмица ОП „Чистота” извърши в район „Южен” експериментална  промяна в работното време на сметосъбиращата техника от от 9 до 19:30 ч.

Наред с получените на сайта на предприятието и по електронната поща мнения, се проведе анонимна анкета сред граждани от различни възрастови групи, живеещи на територията на района, взети бяха под внимание и коментарите по темата в интерактивните медии.

Обработката и анализът на резултатите сочат, че общо 60% от жителите на „Южен” предпочитат обслужването да се извършва от 6:00 ч., 34% – от 9:00 ч., а за 6% са приемливи и двата варианта или имат алтернативни мнения.

Мотивите на анкетираните са, че при сметосъбирането от 9 до 19:30 ч. автомобилите на „Чистота” пречат на автомобилния трафик, през деня се усеща миризма от съдовете за смет, шумът от 14 до 16 ч. пречи на следобедната почивка и т. н.

Препоръките на гражданите са взети под внимание и на работещите в „Чистота” е разпоредено да са по-тихи при сметосъбирането, задължително да се помита и почиства около контейнерите.

Назначена е комисия, обследваща всички камиони, извършващи дейността по сметосъбирането и сметоизвозването, като за констатирани технически неизправности ще бъдат изваждани от графиците.