На 18.09.2018 г. директорът на ОП "Чистота" – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява "Ремонтни дейности на контейнери тип „BOBR”, тип „Кука“ и на контейнери за строителни отпадъци тип „Лодка“ за нуждите на ОП "Чистота" – Пловдив"

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9080915 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180907OEwj7016148