Три екипа с дезинфекционни автомобили – един от ОП „Чистота“ и два от фирмата подизпълнител КМД, продължават да обработват по график контейнерите за смесен битов отпадък тип „бобър“ с препарата сетридин.

От 10 март досега са дезинфекцирани над 3000 съда за смет. До края на месеца ще бъдат обработени останалите от общо 4100 броя, като в някои райони ще започне и повторното третиране с препарата.

На 23, 24 и 25 март (понеделник, вторник и сряда) първият екип на КМД по график предстои да дезинфекцира всички 533 контейнера в район „Западен“, а на 26 и 27 март (четвъртък и петък) да започне втора за месеца обработка на съдовете в източната част на район „Централен“.

В продължение на цялата работна седмица вторият екип на КМД ще дезинфекцира „бобрите“ в район „Северен“, а екипът на „Чистота“ ще работи в район „Южен“.

Дректорът на общинското предприятие Николай Георгиев напомни, че екипите се движат със сметовозите и извършват дезинфекцията веднага след изпразването на съдовете от  отпадъка. По негово нареждане се обработват и възможно най-големи пространства наоколо.

Продължава също дезинфекцията на контейнерите за строителни отпадъци, евентуалните нерегламентирани сметища, бетонните кошчета и прилежащите около тях зони.