Само за два дни от коритото на река Марица са извадени хиляди излезли от употреба автомобилни гуми. Акцията е по инициатива на кмета на район „Източен“ Иван Стоянов и се осъществява със съдействието на ОП „Чистота“. Събраните гуми се извозват на площадката на общинската фирма  „Инсинератор Пловдив”. 

„Ще бъда строг и безкомпромисен към нарушителите, защото една от важните ми мисии е да достигнем европейските норми за запрашеност на въздуха – не повече от 35 дни годишно с превишение на фините прахови частици, а изгарянето на гуми е сред основните източници на замърсяване“, коментира кметът и доскорошен директор на общинското предприятие Иван Стоянов.

В момента се проверява дали 6-те вулканизатора на територията на района имат сключени договори с лицензирани фирми за събиране на този тип отпадъци, в кои дни се извършва извозването им и предава ли се  цялото количество излезли от употреба гуми.

Целта е да се преустанови нерегламентираното изхвърляне на гуми в речното корито, където жители на квартала ги горят, за да вземат метала. Затова започват проверки и на пунктовете за вторични суровини.