ОП „Чистота“ направи преглед на техниката за зимно дежурство в работен режим разпръскване на сол.

Проверени са както 20-те разпръсквача  на фирмата подизпълнител КМД, така и 6-те собствени разпръсквача на сол.

При необходимост се правят корекции в настройките, така че да се постигне максимална ефективност при работа. Целта е при снеговалеж да гарантираме качествено изпълнение на услугата, коментира директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов.

Той припомни, че като една от многобройните мерки за подобряване чистотата на въздуха от 2012 г. при зимните дежурства в Пловдив не се използва пясък, а само сол.

В наличност има 4200 т сол. Предприятието разполага също с химически препарати – 93 т калциев дихлорид и 12 т айсмелт, които ще се използват за обработване с модерната мултифункционална техника на „Чистота“ на пешеходните зони, площадните пространства, а за първи път – и на новоизградените 48 км велоалеи. 

Тази зима поддържането на Пловдив се осигурява от 55 снегорина – 40 на подизпълнителя КМД и 15 на „Чистота“, 20 броя разпръсквача на КМД и 6 на общинското предприятие, 5 челни товарача на КМД и 3 на „Чистота“.

В готовност за работа и при най-трудни условия са 440 служителки ръчен труд. В предприятието денонощно има дежурни шофьори, които веднага да реагират при тежка обстановка.