Специализираното звено на ОП „Чистота“ за боядисване и поддържане на елементи на техническата инфраструктура започна полагането на нова хоризонтална пътна маркировка на таксиметровите стоянки в Пловдив, съобщи директорът на общинското предприятие Иван Стоянов.

С бяла акрилатна пътно маркировъчна боя се освежават стоянките, разположени в „джобове“, а с жълт цвят се маркират  паркоместата, обособени върху пътното платно. Част от обозначенията са също начупена линия и надпис „TAXI“. Маркировката се изпълнява по списък и приложени схеми, разработени от ОП „Организация и контрол на транспорта“, и е в съответствие с наредбата на МРРБ за сигнализация на пътищата.

Директорът на „Чистота“ Иван Стоянов увери, че предстои да бъдат освежени всички таксиметрови стоянки в града, като за целта ще се използва всеки работен ден с благоприятни климатични условия.