Вече месец извозваме отпадъците от цветните контейнери за разделно събиране на боклука в район „Тракия”, съобщи директорът на ОП „Чистота” Иван Стоянов.

Като подизпълнител, предприятието пое обслужването и в район „Централен”, където до момента са поставени над половината от предвидените там цветни контейнери. Предстои да започне работата и в районите „Южен” и „Западен”.

По график контейнерите с хартия, пластмаса и метал ще се събират 4 пъти в месеца, а за стъкло – по веднъж.

Нека пловдивчани да пазят новите контейнери и да ги използват по предназначение, така че градът ни да подобри още повече съвременния си европейски облик, призова Стоянов.

За улеснение на гражданите, наред с картата на металните контейнери тип „Бобър” и „Кука”, в сайта на ОП „Чистота” – www. сhistota-plovdiv.com, вече е качена още една карта, в която започва нанасянето и на цветните контейнери.

По този начин във всеки един момент хората могат да ни сигнализират за пълни съдове за смет, допълни Стоянов.