Документацията можете да изтеглите от тук:

Заглавна страница

Съдържание

Документация за участие в открита процедура