След старта на пилотния проект на Община Пловдив за събиране и извозване на хранителни отпадъци ресторанти, закусвални, кухни и други обществени заведения в централната градска част на Пловдив вече ще могат да изхвърлят този вид отпадъци само в специализирани камиони. Това съобщи директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов.

Маршрутите и графиците вече са разработени. Доставени са 740 броя кафяви пластмасови контейнери тип „Кука“ с вместимост 120 л. В проекта засега са включени 180 обекта. Всеки от тях е информиран за точния час, в който събраните хранителни остатъци трябва да бъдат предадени.

„На санкции подлежат всички подобни обекти, които масово изхвърлят останала храна в контейнерите за смесен битов отпадък“, обясни Иван Стоянов.

Директорът на „Чистота“ напомни, че по закон всяка фирма трябва да има система за разделно събиране на отпадъците, тъй като е забранено изхвърлянето им в контейнерите за смесен битов отпадък, предназначени за граждани. Той предупреди, че упълномощените служители на предприятието ще продължат да следят за нарушители, които ще бъдат санкционирани съобразно общинските наредби.

„Проектът за събиране и извозване на хранителни отпадъци стартира в централната част на Пловдив, тъй като там има най-много заведения за хранене. Намерението ни е поетапно да обхванем и други райони на града, като желаещите да се включат в следващия етап на проекта могат да заявят това на тел. 032/675 817“, допълни Иван Стоянов.