Директорът на „Чистота“ Димитър Георгиев и заместник-директорът Николай Георгиев присъстваха на официалното откриване на Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Лентата на новото съоръжение бе прерязана от заместник-кметовете на Пловдив  Анести Тимчев и Тодор Чонов.

„Откриваме едно съоръжение, което ще има голям екологичен ефект и ще спестява всяка година на пловдивчани не малко средства от таксите за депонирането на всеки тон отпадък“, подчерта в изказването си заместнис-кметът Анести Тимчев. По думите му компостиращата инсталация ще преработва 15 000 тона зелен отпадък годишно и ще произвежда близо 7000 тона компост, с който ще се облагородява зелената система на града. Това ще спести от отчисленията за депониране милиони левове, които общината ще инвестира в така наречената кръгова икономика и зелени политики.

Един от важните ефекти от въвеждането в експлоатация на новата инсталация е, че  ще намали обема на отпадъците, които се депонират на сметищата в Цалапица и в Шишманци и това ще удължи експлоатацията им, обясни директорът на дирекция „Екология“ Вяра Колева.

Общата стойност на  проекта е над 9 млн.  лв. Площадката за компостиране заема около 40 декара, на които е разположена цялата необходима инфраструктура – площадка за компостиране, административна сграда,  технически сгради и транспортни връзки.

10% от депонираните отпадъци са от листна маса и биоразградими продукти, които се събират при поддържането на обществени площи, паркове и градини, дворовете на училища, детски градини, здравни заведения, административни сгради и др., както и от домакинства в кв. „Прослав“ и „Коматево“.

Събраните разделно и обработени отпадъци ще се използват за производство на висококачествен компост,  който ще бъде влаган като подобрител на почвата при развиване на зелената система на територията на Община Пловдив. Очаква се, че ще се произвеждат  около 7000 тона на година.

Проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.