Според метеорологичните прогнози на територията на Пловдив утре се очаква да паднат около 25 литра дъжд на кв. метър, което няма да създаде опасност от наводнения и преливания на коритото на река Марица. Въпреки това Община Пловдив предприема превантивни мерки.

Днес извънредно са почистени всички дъждоприемни шахти на невралгичните места в града, сред които са Коматевският транспортен възел, „Скобелева майка“, бул. „Копривщица“, Голямоконарско шосе и други, заяви деиректорът на ОП "Чистота" Николай Георгиев..

Съгласно заповед на кмета Здравко Димитров още през месец февруари е назначена комисия, която е извършила проверка за проводимостта на речното корито, на състоянието на дигите и на другите хидротехнически и защитни съоръжения на територията на града. Не са констатирани сериозни проблеми, предприети са всички  мерки за почистването на коритото на река Марица в рамките на града.