ОП "Чистота" обявява обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR.