Само за няколко часа днес една от новите многофункционални машини, доставени от ОП „Чистота”, почисти поникналата между тротоарните плочки на бул. „Източен” растителност.

За целта беше използвана специалната приставка за плевене, комбинирана с лопатка и водоструйка против запрашаване. С нея беше извършена работа, с която иначе са ангажирани за цял ден поне 15 метачки, коментира директорът на предприятието Иван Стоянов.

С новата хибридна техника вече е почистен бул. „България”, предстои плевене и по „Княгиня Мария Луиза”.