СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Контейнери

СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 PVC КОНТЕЙНЕРИ

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/b0f137472d1d64d9718c4c75a234418d-300x200.jpg

Тип BOBR PVC – вместимост 1100 литра

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/11-300x200.png

Тип KUKA PVC – вместимост 120/240 литра

 МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/3-300x200.png
 Тип KUKA – метален, изработен от поцинкована ламарина с вместимост 110 литра
https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/4-300x200.png

Тип BOBR – метален, изработен от поцинкована ламарина с вместимост 1,1 м3. Използва се за изхвърляне на битови отпадъци

 ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/5-300x200.png

Подземни контейнери

 

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/12-300x200.png

Подземни контейнери

 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/Untitled-300x200.png
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД – р-н Централен, р-н Тракия
https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/Untitled2-300x200.png
БУЛЕКОПАК – р-н Южен, р-н Западен

Биоразградим отпадък:

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/8-300x200.png

Растителен – вместимост 120 и 240 литра

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/9-300x200.png
Хранителен – вместимост 120 литра

Строителни обемни отпадъци:

https://deltanet.bg/vipclients/chistota-plovdiv.com/website/wp-content/uploads/2023/10/нов-300x200.png
Тип Лодка – вместимост 4 м3