Първите резултати от стартиралото миналата седмица събиране на хранителни отпадъци от заведения в централната градска част на Пловдив са обнадеждаващи. Това заяви директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов в предаването "Добро утро с БНТ 2".

Той посочи, че пилотният проект е в изпълнение на поставените от Община Пловдив цели за разделно събиране на отпадъците. Такава система вече е въведена за събирането на хартиени, картонени, платсмасови, метални и стъклени опаковки от домакинствата. Действа пилотен проект и за събиране в точно определен час на картонени опаковки от търговски обекти в центъра на града.

„Очакваният ефект е да се намали общото количество смесен битов отпадък. Разделно събраните отпадъци подлежат на рециклиране, а хранителните се използват за производството на компост “, коментира Иван Стоянов.

Засега са обхванати 180 обекта, като се предвижда поетапно броят им да нараства, а до края на 2018 г. хранителните отпадъци да се събират разделно в пластмасови кафяви контейнери тип „Кука“ – 120 литра, и специализирана техника от заведенията във всички райони на Пловдив. Обмисля се на следващ етап въвеждането на разделно събиране на хранителни отпадъци и от домакинствата.

Директорът на „Чистота“ предупреди, че нарушителите на общинската наредба за управление на отпадъците ще бъдат санкционирани, като глобата за юридически лица е до 5000 лв.   

Линк към телевизионния репортаж:

https://www.bnt.bg/bg/a/spetsializirani-kamioni-veche-sbirat-khranitelnite-otpadtsi-v-rayon-tsentralen