Доставка на специализирана техника и лекотоварни автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции