Публична покана за "Доставка на полиетиленови черни чували за смет и пясък"