„Още от декември 2011 г. в Пловдив прекратихме масовата употреба на пясъка като противообледенителем материал. През пролетта на 2012-а въведохме нови графици за машинно метене и миене на улиците  – улиците първа категория се мият 5 пъти седмично, втора категория – 3 пъти, а третокласните улици – по веднъж всяка седмица. Дотогава съотношението е било 3-1-0.“

Така в рамките на организираната от вестник „Марица“ дискусия „За по-чист въздух в Пловдив“ директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов обоснова положителните резултати от предприетите мерки за по-чист град с по-чист въздух.  Той подчерта добрите ефекти за подобряване на екологичната обстановка от  внедряването на нова модерна техника и съвременни технологии в процеса на почистването.

Иван Стоянов подкрепи идеята за създаването на работна група, която да задава мерки за още по-добри резултати, но подчерта, че необходимо условие за нейната ефективност е в състава й да се включат експерти.

Участие в дискусията взеха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, РИОСВ, Община Пловдив, неправителствени организации и сдружения, както и граждани.