Машинно миене на маркуч в район „Централен“

  Район „Централен“ – сектор „Център“

На 01 и 02.04.2019 г. (понеделник и вторник): поетапно миене на ул. „Гладстон“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Руски“.

На 03 и 04.04.2019 г. (сряда и четвъртък): поетапно миене на източната страна на бул. „Руски“ – от бул. „Марица-юг“ до кръговото при Централна гара, плюс източната страна на моста на Герджика.  

На 05.04.2019 г. (петък): бул. „Марица-юг“ – от бул.  „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“.

                                              Район „Централен“ – сектор „Изток“    
 

На 01 и 02.04.2019 г. (от понеделник и вторник): поетапно миене на западната страна на ул. „Менделеев“ и бул. Асеновградско шосе“.

На 03, 04 и 05.04.2019 г. (сряда, четвъртък и петък): поетапно миене на двете страни на ул. „Найчо Цанов“.

Всекидневно машинно оросяване на дюзи на улиците в зоната между бул. „Шести септември“ и бул. „Марица-юг“, където се извършва реконструкция по ОП „Региони в растеж“. 

                                          Район „Централен“ – сектор „Запад“

На 01, 02 и 03.04.2019 г. (понеделник, вторник и сряда): поетапно миене на бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Руски“, плюс пътните връзки към двата моста.

На 04 и 05.04.2019 г. (четвъртък и петък): поетапно миене на източната страна на бул. „Копривщица“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“, плюс локалното платно на бул. „Христо Ботев“.

                                Машинно миене на дюзи в район „Централен“

Всекидневно от 01 до 05.04.2019 г.  (от понеделник до петък): надлез „Родопи“ – с 3-те подхода, бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Източен“ до надлез „Родопи“, ул. „Найчо Цанов“ – от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Менделеев“, ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ (западното платно) – до бул. „Цар Симеон“, бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“  (двете платна), бул. „Христо Ботев“, бул. „Източен“ (западното платно) – от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до „Цар Борис III Обединител“, ул. „Богомил“ – от бул. „Източен“ до ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Света Петка“; ул. „Гладстон“,  площад „Понеделник пазар“, ул. „Иван Вазов“ (оросяване), ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, вътрешно платно на бул. „Свобода“, бул. „Пещерско шосе“ – от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Копривщица“ (оросяване), ул. „Любен Каравелов“.

На 01, 03 и 05.04. 2019 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Генерал Данаил Николаев“, ул. „Младежка“, ул. „Жан Жорес“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Тракия“ – от бул. „Руски“ до ул. „Христо Станчев“, ул. „Филип Македонски“ – от бул. „Руски“ до ул. „Бузлуджа“, ул. „Велико Търново“ – от бул. „Руски“ до бул. „Васил Априлов“, ул. „Богомил“ – от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Цар Асен I“, ул. „Капитан Райчо“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Цар Георги Тертер“, ул. „Лъджене“.

На 01, 04 и 05.04.2019 г. (понеделник, четвъртък и петък): ул. „Цар Асен“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кръстю Пастухов“ – от ул. „Крали Марко“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. „Крали Марко“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кракра“, ул. „Крали Марко“.
На 01.04.2019 г. (понеделник): вътрешнокварталните улици в пространството между ул. „Менделеев“, ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Христо Ботев“.

На 02.04.2019 г. (вторник): ул. „Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“, ул. „Булаир“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Цар Георги Тертер“, ул. „Капитан Райчо“, ул. „Стадион“, ул. „Апостол Узунов“, ул. „Михаил Такев, ул. „Трудовак“, ул. „Уста Генчо“, ул. „Константин Величков“; вътрешнокварталните улици в карето между бул. „Христо Ботев“, бул. „Източен“, ул. „Капитан Райчо“ и бул. „Цар Борис III Обединител“.

На 03.04.2019 г. (сряда): ул. „Велико Търново“ – до бул. „Руски“, ул. „Одрин“, ул. „Антон Безеншек“, ул. „Тракия“ – до бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“  – до бул. „Руски“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Митрополит Панарет“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Славянска“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Лозенград“, ул. „Доктор Владо“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Родопи“ – паважната част около училище „Св. Паисий Хилендарски“, ул. „Кръстец“, ул. „Хан Аспарух“ – зоната около ДГ „Каменица“, ул. „Антон Тайнер“, ул. „Цар Асен I“; вътрешнокварталните улици в карето между ул. „Капитан Райчо“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Източен“ и ул. „Стойчо Мошанов“.

На 04.04.2019 г. (четвъртък): ул. „Гео Милев“, ул. „Мали Богдан“, ул. „Хан Аспарух“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Капитан Райчо“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Гогол“, ул. „Киев“.

На 05.04.2019 г. (петък): ул. „Капитан Райчо “, „Родопи“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Митрополит Панарет“, ул. „Асен Златаров“.    
   
                                                              Район „Южен”

                                                     Машинно миене на дюзи

Всекидневно от 01 до 05.04.2019 г. (от понеделник до петък): пътните развръзки на надлез „Родопи“, ул. „Кукленско шосе“, бул. Александър Стамболийски,ул. „Бугариево“, локалното платно на бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димо Хаджидимов“, ул. „Асен Христофоров“, ул. „Поручик Въльо Стефов“, ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Калиакра“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“, ул. „Стефан Стамболов“ – от ул. „Акад. Петър Динеков“ до бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Македония и Бетонния мост, ул. „Бяло море“, ул. „Димитър Талев“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Бъкстон“ – на юг от ул. „Даме Груев“.

На  01, 03 и 05.04.2019 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Кукуш“, ул. „Трети март“, бул. „Македония“ – локалното платно, ул. „Кичево“, ул. „Михалаки Георгиев“, ул. „Георги Икономов“, ул. „Славееви гори“, ул. „Остромила“, ул. „Беломорска“.

На 02 и 04.04.2019 г. (вторник и четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“ (оросяване), ул. „Пере Тошев“ (оросяване) – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Даме Груев“, локалното платно на бул. „никола Вапцаров“, ул. „Костантин Нунков“, ул. „Георги Кондолов“ (оросяване), ул. „Георги Кирков“, ул. „Коматевско шосе“ – от ул. „Лозарска“ до околовръстния път, ул. „Захаридово“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Букет“, ул. „Обнова“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Захаридово“, ул. „Лозарска“.

                                                           Район „Източен”

                                                 Машинно миене на маркуч

На 01. 04.2019 г. (понеделник): източното платно на бул. „Източен“ – от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Шести септември“.

На 02.04.2019 г. (вторник): южната страна на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Цариградско шосе“ – от бул. „Източен“ до надлез „Скобелева майка“.

На 03.04.2019 г. (сряда): северната страна на бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от надлез „Скобелева майка“ до бул. „Източен“.

На 04.04.2019 г. (четвъртък): бул. „Освобождение“ (западното платно), бул. „Санкт Петербург“ (северното платно).

На 05.04.2019 г. (петък): бул. „Марица-юг“.

                                                   Машинно миене на дюзи

Всекидневно от 01  до 05.04.2019 г. (от понеделник до петък): мостът на Адата, бул. „Шести септември“, бул. „Източен” (източно платно), бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Освобождение” (западното платно), бул. „Санкт Петербург” (северното платно), ул. „Лев Толстой”, ул. „Богомил”, бул. „Марица-юг“ – от бензиностанция „Шел“ до ул. „Крайна”, ул. „Генерал Радко Димитриев”, северното платно на бул. „Цариградско шосе” и надлез „Скобелева майка“, ул. „Удроу Уилсън”, ул. „Герлово“, ул. „Лотос“, ул. „Вратцата“, ул. „Ландос“, ул. „Крайна“, ул. „Крайречна“, ул. „Храбрец“.

На 01, 03 и 05.04.2019 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Босилек”, ул. „Златорог”, ул. „Лотос”, ул. „Кемера”.

На 02.04.2019 г. (вторник): вътрешноквартални улици в кв. „Каменица“ и кв. „Гладно поле“.

На 04.04.2019 г. (четвъртък): вътрешноквартални улици в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“.

                                                      Район „Тракия”

                                               Машинно миене на маркуч

На 01. 04.2019 г. (понеделник): източната страна на ул. „Менделеев“ и южната страна на бул. „Санкт Петербург“.

На 02.04.2019 г. (вторник): ул. „Проф. Цветан Лазаров“, ул. „Вълко Шопов“.

На 03.04.2019 г. (сряда): двете страни на бул. „Освобождение“.

На 04.04.2019г. (четвъртък):  ул. „Съединение“, бул. „Цар Симеон“.

На 05.04.2019 г. (петък): ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Недялка Шилева“.

                                               Машинно миене на дюзи

Всекидневно от 01 до 05.04.2019 г. (от понеделник до петък): източното платно на ул. „Менделеев“ и бул. Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. „Цар Симеон“, бул. „Санкт Петербург“ (южното платно) бул. „Цар Симеон“, бул. „Шипка“, ул. „Недялка Шилева“, ул. „Иван Стоянович“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Поручик Боян Ботев“, ул. „Димитър Ризов“, ул. „Вълко Шопов“, ул. „Съединение“, бул. „Освобождение”, бул. „Цариградско шосе“ (южното платно), ул. „Ягодовско шосе“, бул. „Княз Борис”, ул. „Димитър Кудоглу“, ул. „Георги Цариградски“, ул. „Георги Данчов“, ул. „Бранислав Велешки“.

На 01, 03 и 05.04.2019 г. (понеделник, сряда и петък): бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Цар Симеон“ до края, ул. „Индустриална“, ул. „Георги Данчов“ (продължение), ул. „Теофан Райнов“, ул. „Поп Ангел Чолаков“, ул. „Александър Терзиев“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Братан“, ул. „Ангел Коджаманов“, ул. „Генерал Константин Кесяков“, ул. „Генерал Дандевил“, ул. „Петър Горанов“, ул. „Григор Божков“, ул. „Цар Светослав Тертер“, ул. „Българка“.

На  02.04.2019 г. (вторник): микрорайони А-9, А-8, А-10, А-11, А-13, А-7, А-6 и А-5.

На 04.04.2019 г. (четвъртък): микрорайони А-2, А-3, А-4, А-1 и А-12.

                                                           Район „Северен”

                                                 Машинно миене на маркуч

От  до 01.04.2019 г. (от понеделник до петък): поетапно миене на бул. „Цар Борис III Обединител“ – от моста на Панаира до колелото на б,л. „Дунав“, ул. „Брезовско шосе“, бул. „Дунав“ от колелото до ресторант „Веселото село“ до бул. „Васил Априлов“.

                                                   Машинно миене на дюзи

На 01.04. 2019 г. (понеделник): ул. „Брезовско шосе“, ул. „Полет, бул. „Дунав“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до хотел „Русалка“ и бул. „България“ 2, ул. „Васил Левски“ – от бул. „България“ до табелата на Пловдив, ул. „Милеви скали“, ул. „Барикадите“, ул. „Гонда вода“, ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“, ул. „Ален мак“, ул. „Огражден“, ул. „Достоевски“, ул. „Колю Фичето“.

На 02.04.2019 г. (вторник): бул. „Дунав“ – от ул. „Васил Левски“ до бул. „Васил Априлов“, бул. „Васил Априлов“ – от моста до завод „Биомашиностроене“, ул. „Победа“, ул. „Георги Бенев“, ул. „Напредък“, ул. „Дилянка“, ул. „Лайка“, ул. „Деница“, ул. „Звънче“, ул. „Жълтуга“, ул. „Гороцвет“, ул. „Филипово“, ул. „Райна княгиня“, ул. „Брезовско шосе“ – от бул. „България“ до ул. „Сакар планина“, ул. „Сакар планина“, ул. „Стара планина“, ул. „Поп Манол“.

На 03.04.2019 г. (сряда): участъка към комплекс „Марица гардънс““, ул. „Мизия“, ул. „Средец“ – от бул. „България“ до ул. „Оборище“, ул. „Оборище“, площад „Оборище“, ул. „Ибър“, ул. „Ильо войвода“, ул. „Белград“, бул. „Марица-север“ – около магазин „Лекси“.

На 04.04.2019 г. (четвъртък): ул. „Петър Шилев“, ул. „Тиса“, ул. „Генерал Кутузов“, ул. „Ян Хус“, ул. „Петрохан“, ул. „Средна гора“, ул. „Пантелей Генов“, бул. „България“ – локалното платно, ул. „Рогошко шосе“, ул. „Димитър Стамболов“, около МБАЛ „Св. Иван Рилски“, ул. „Никола Войновски“, ул. „Борба“, ул. „Карловска“, ул. „Найден Попстоянов“, ул. „Вук Караджич“, ул. „Хан Пресиян“.

На 05.04.2019 г. (петък): бул. „Дунав“ – от ул. „Васил Левски“ до бул. „Васил Априлов“, бул. „Васил Априлов“ – от моста до завод „Биомашиностроене“, ул. „Победа“, ул. „Георги Бенев“, ул. „Напредък“, ул. „Дилянка“ ул. „Лайка“, ул. „Деница“, ул. „Звънче“ ул. „Жълтуга“, ул. „Гороцвет“, ул. „Филипово“, ул. „Райна княгиня“, ул. „Брезовска“ – от бул. „България“ до ул. „Сакар планина“, ул. „Сакар планина“, ул. „Стара планина“, ул. „Поп Манол“.

                                                             Район „Западен”

                                                    Машинно миене на маркуч

На 01.04.2019 г . (понеделник): ул. „Солунска“, ул. „Ружа“, ул. „Хвойна“.

На 02.04.2019 г. (вторник): ул. „Юндола“, ул. „Момина сълза“.

На 03.04.2019 г. (сряда): ул. „Орфей“, ул. „Звезда“.

На 04.04.2019 г. (четвъртък): ул. „Вечерница“, ул. „Ранилист“, ул. „Явор“.

На 05.04. 2019 г. (петък): ул. „Равнища“, ул. „Бряст“.

                                                  Машинно миене на дюзи

Всекидневно от 01 до 05.04.2019 г. (от понеделник до петък): Коматевски транспортен възел (КТВ), бул. „Копривщица” – от КТВ до бул. „Свобода”, бул. „Пещерско шосе” – от бул. „Копривщица”  до ул. „Елин Пелин”, ул. „Елин Пелин” – от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Просвета”, ул. „Борис Петров” – от ул. „Просвета” (юг)  до ул. „Елена”, ул. „Елена” – от ул. „Борис Петров”  до ул. „Елин Пелин” и обратно, ул. „Солунска” – от ул. „Царевец”  до ул. „Юндола”, ул. „Владивосток” – от ул. „Ясна поляна” до бул. „Пещерско шосе”, бул. „Свобода” – от бул. „Копривщица”  до ул. „Царевец”, бул. „Шести септември” – от бул. „Копривщица”  до ул. „Царевец”, ул. „Перущица” – от бул. „Свобода”  до бул. „Пещерско шосе”, ул. „Ясна поляна” – от бул. „Копривщица” до ул. „Владивосток”, ул. „Равнища”, ул. „Ранилист”, ул. „Явор” – от бул. „Пещерско шосе”  до ул. „Вечерница”, ул. „Орфей“.

На 01, 03 и 05.04.2019 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Дарвин“, ул. „Чернишевски“, ул. „Тургенев“, ул. „Акация“, ул. „Гарибалди“, ул. „Знаме“, ул. „Лерин“, ул. „София“, ул. „Димитър Страшимиров“, ул. „Йордан Гавазов“, ул. „Генерал Колев“, ул. „Копривките“, ул. „Силистра“, ул. „Иван Ст. Гешев“, ул. „Русе“, ул. „Равнища“, ул. „Ружа“, ул. „Бряст“, ул. „Момина сълза“, ул. „Явор“, ул. „Вечерница“, ул. „Росен“, ул. „Юндола“, ул. „Звезда“.

На 01 и 05.04.2019 г. (понеделник и петък): зоната около Гребния канал.

На 02.04.2019 г. (вторник): велоалеята на бул. „Копривщица“.