Почистването на дъждоприемните шахти и следващата седмица продължава по график. Гражданите могат да подават сигнали за липсващи или счупени капаци, както и за запушени шахти, на телефон 032/675 817.

Ето къде ще работят екипите:

На 8 юни  (понеделник): бул. „Шести Септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на пл. „Съединение“; бул. „Източен“;  район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, бул. „Шести септември“, бул. „Копривщица“ и бул. „Марица-юг“.

На 9 юни (вторник): бул. „Шести Септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на пл. „Съединение“; ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“; район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, бул. „Шести септември“, бул. „Копривщица“ и бул. „Марица-юг“.

На 10 юни (сряда): бул. „Марица-юг“, моста на Адата, бул. „Марица-север“; ул. „Райко Даскалов“, ул. „Княз Александър I“; район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсон“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 11 юни (четвъртък): бул. „Марица-юг“, моста на Адата, бул. „Марица-север“; ул. „Райко Даскалов“, ул. „Княз Александър I“; район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсон“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 12 юни (петък): ул. „Райко Даскалов“, ул. „Княз Александър I“; бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“.