На 30.04.2019. (вторник): бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“; бул. „Освобождение“, ул. „Найчо Цанов“.

На 02.05.2019 г. (четвъртък): бул. „България“, подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ  „П. Кр. Яворов“, подлеза до парк-хотел „Санкт Петербург“; бул. „Дунав“.

На 03.05.2019 г. (петък): продължава работата по бул. „България“, подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ  „П. Кр. Яворов“, подлеза до парк-хотел „Санкт Петербург“; бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“, вътрешните улици в пространството между бул. „Македония“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Модър“, южната страна на железопътната линия и бул. „Никола Вапцаров“.