Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава и тази работна седмица. На телефон 032/675 817 гражданите могат да сигнализират за липсващи или счупени капаци, както и за запушени шахти. Ето графика на екипите:

На 23 май (понеделник): бул. „Цариградско шосе” (южното платно) – от бул. „Освобождение” до изхода на града и надлез „Скобелева майка”, бул. „Санкт Петербург” – от надлез „Родопи” до ул. „Менделеев” и южното платно от ул. „Менделеев” до бул. „Освобождение”, бул. „Македония“ (Бетонния мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „ДамеГруев“.

На 25 май (сряда): район „Западен" – вътрешни улици с граници: ул. „Царевец”, северната страна на железопътната линия, бул. „Пещерско шосе”, кв. „Прослав”, ул. „Победа“, моста на река Марица.

На 26 май (четвъртък): район „Централен” – пространството между бул. „Руски”, бул. „Шести септември”, бул. „Копривщица”, бул. „Марица-юг”;  район „Източен” – в пространството между  ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг”, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“ и ул.„Крайна“.

На 27 май (петък): бул. „НиколаВапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“;  район "Централен" – пространството между бул. „Цар Борис III Обединител”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Руски” и  ул. „Гладстон”.