Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график и идната седмица. От ОП „Чистота“ призовават пловдивчани да не паркират автомобилите си върху съоръженията и напомнят, че сигнали за запушени шахти, счупени или липсващи капаци се приемат на тел. 032 675 817.

На 05.11.2018 г. /понеделник/: вътрешните улици в зоната между бул. „Македония“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Модър“,южната страна на железопътната линия и бул. „ Никола Вапцаров“; бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

На 06.11.2018 г. /вторник/:  бул. „Васил Априлов“; вътрешните улици в зоната между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“ и ул. „Крайна“.

На 07 и 08. 11.2018 г. /сряда и четвъртък/: бул. „Цар Борис III Обединител“ и подлези,  подлеза на  бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“; вътрешните улици в карето между бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица- юг“.

На 09.11.2018 г. /петък/: бул. „Шести септември“, подлезите на ул. „Райко Даскалов“ и на площад „Съединение“; ул. „Мендеелев“, бул. „Асеновградско шосе“.