ОП „Чистота“ информира, че на телефон 032 675 817 могат да се подават сигнали за запушени дъждоприемни шахти, липсващи или счупени капаци. Ето седмичният график за почистването на шахтите:

На 06.08.2018 г. /понеделник/:  бул. „Васил Априлов“, зоната между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“.

На 07 и 08.08.2018 г. /вторник и сряда/: бул. „Цар Борис III Обединител“ и подлези, подлез на бул. „Шести септември" и бул. „Цар Борис III Обединител“, карето между бул. „Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица-юг“.

На 09.08.2018 г. /четвъртък/:  ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Шести септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на площад „Съединение“.

На 10.08.2018 г. /петък/:  бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Цариградско шосе“, надлез „Скобелева майка“, бул. „Шести септември“, продължава почистването на шахтите в подлезите на ул. „Райко Даскалов“ и площад „Съединение“.