„Всички екипи на „Чистота” продължават да работят на терен. Жените ръчен труд почистват подлезите и спирките. Затруднено е почистването на тротоарите, което става след отстраняване на падналите клони и дървета”, заяви директорът на общинското предприятие Димитър Георгиев.

Той допълни, че шахтите в целия град се почистват от падналите листа с цел превенция.

„В готовност сме с 20 машини-разпръсквачи да обработваме надлези, мостове и пътища против обледеняване”, заяви Димитър Георгиев. Той каза още, че над 50 машини цяла нощ са почиствали основните пътни артерии.

„След като разчистихме булевардите, улиците първа категория влязохме във вътрешнокварталните улици, но работата там се затруднява от падналите дървета и паркираните автомобили”, каза още директорът на ОП „Чистота”. Той допълни, че няма затруднения в сметопочистването и сметоизвозването в града, те се извършват по график.