Чистотата на атмосферния въздух е сред основните каузи на Община Пловдив. Към днешна дата са видими резултатите от предприетите още в началото на 2012 г.  мерки от ОП „Чистота“ за всекидневно почистване и миене на първокласните пътни артерии и увеличаване кратността на миенето на второкласните и третокласните улици. Обновяването на почистващата техника, изключването на пясъка при зимното поддържане на града и непрестанното подобряване на инфраструктурата допринесоха категорично да намалее както броят на дните със замърсен въздух, така и концентрацията на фини прахови частици в сравнение с 2009-а и 2010 година.

Това заяви кметът на Пловдив инж. Иван Тотев на пресконференция с участието и на директора на ОП „Чистота“ Иван Стоянов, на която официално бяха представени поредните мерки за подобряване чистотата на въздуха. 

Хиляди пловдивски домакинства, които в момента се отопляват с дърва и въглища, могат да заменят старите печки с нови, които горят пелети, или с климатици. В зависимост от  района по местоживеене пловдивчани имат избор да предпочетат включване към ТЕЦ  или газопреносната мрежа.

„Това става възможно след отпуснатите 13 862 232 лв. по оперативна програма „Околна среда“ за изпълнение на мерките, които заложихме в Общинската програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух – една от 7-те одобрени в страната за европейско финансиране“, коментира инж. Иван Тотев. Според него основното замърсяване в момента е от отоплението на домакинствата с твърдо гориво през зимните месеци.

Главният експерт в Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ Елена Найденова потвърди думите на кмета, като цитира данните от направеното проучване:  71,6 процента от замърсяването с фини прахови частици се дължи на битовото отопление, а 6,9 на сто – на транспорта. Едва 0,5 процента идва от промишлеността; според данните от автоматичната измервателна станция на Рожен 21 на сто е регионалният фон, който е предопределен от конкретните климатични условия извън човешкото въздействие.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ със съдействието на районните администрации“ започва задълбочено проучване за необходимостта и възможностите за внедряване на всяка една от предвидените по оперативна програма „Околна среда“ мерки. Предстоят разговори и анкети с домакинствата, които се отопляват с дърва и въглища, за предпочитаните от тях алтернативи. След това ще се прецени какво да се закупи със средствата по програмата – повече климатици, печки на пелети, или да се включат повече абонати към ТЕЦ и газопреносната мрежа. Подмяната ще е с инсталации по европейски стандарти с най-голям полезен коефициент и най-малко вредни емисии.

Предстои директен контакт с гражданите, както и широка разяснителна кампания чрез медиите. До края 2018 г. се очакват окончателните насоки от управляващия орган на програмата, а според прогнозите крайният срок за внасяне на конкретните проектни предложения се очертава да е до края на март догодина.

Директорът на „Чистота“ Иван Стоянов от своя страна увери, че общинското предприятие ще продължи да внедрява нова техника и да прилага иновативни технологии, което още повече да увеличи приноса му в усилията на общината за по-чист въздух.