Видове услуги, предлагани от ОП „ЧИСТОТА” - Пловдив, 

за юридически и физически лица                    

                                  

                            Съгласно Решение №105 на Общинския съвет

                                                        от 27.04.2023 г. 

         се определят следните единични цени за услуги - в сила от 01.06.2023 г:

 

1. Самосвал с екип от водач и 2-ма работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 245 лв. с ДДС

1.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 3 лв.

2. Самосвал без екип от работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка – 1 курс (2 часа) – 200  лв. с ДДС

2.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 3 лв.

3. Товарене с челен товарач – 1 час – 69 лв. с ДДС

3.1. Извън границите на Община Пловдив (1 км) - 3 лв.

4. Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка”

4.1. В границите на Община Пловдив (1 курс)

4.1.1. Поставяне и извозване - 200 лв. с ДДС

4.1.2. Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка” (1 курс) – 190 лв. с ДДС

4.2. Извън границите на Община Пловдив (1 курс) - 220 лв. с ДДС

4.2.1. Празен пробег на контейнер тип „Лодка” (1 курс) – 1 км/ 3 лв. с ДДС

4.2.2. При договорни отношения минимум 6 месеца - 1 км/2 лв.

5. Машинно миене на маркуч – 1 час – 130 лв. с ДДС

5.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

6. Машинно миене на дюзи – 1 час – 85 лв. с ДДС

6.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/2 лв.

7. Машинно метене – 1 час – 100 лв. с ДДС

7.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

8. Ръчно метене – 1 човек/час – 25 лв. с ДДС

9. Услуга с автовишка (работна височина до 15 м)

9.1. С екип от  водач и 1 работник – 1 час – 60 лв. с ДДС

9.2. С екип от водач и 2-ма работници – 1 час – 74 лв. с ДДС

9.3. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

10. Почистване на фасади с пясъкоструй - 1 час - 270 лв. с ДДС

10.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

11. Почистване на сняг със снегорин – 1 час – 80 лв. с ДДС

11.1. Извън границите на Община Пловдив - 1 км/3 лв.

*Забележка: услугата по т. 4 е валидна за 7 календарни дни.

Телефон за информация: 032/ 675 812; специалист продажби: Снежана Вълчанова