Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава и другата  седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон Още График за почистване на дъждоприемните шахти от 22 до 26 април