СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Етикет: санкции

2 posts

Само за ден по сигнали на „Чистота“ Общинският инспекторат състави два акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Нарушенията са идентични – на ул. „Ландос“ в Още Стартират засилени проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Над 35 служители на „Чистота“ преминаха обучителен курс как правилно да издават фишове и съставят актове на граждани и фирми, които замърсяват градската среда. Това Още 35 служители на „Чистота“ ще санкционират нарушители, които замърсяват градската среда