Над 35 служители на „Чистота“ преминаха обучителен курс как правилно да издават фишове и съставят актове на граждани и фирми, които замърсяват градската среда. Това Още 35 служители на „Чистота“ ще санкционират нарушители, които замърсяват градската среда