Лично директорът на „Чистота“ инж. Десислава Георгиева залови нарушител, докато от камиона си изхвърля отпадъци върху тротоара пред училище „Панайот Волов“ на ул. „Дилянка“.  На подадения Още Санкционираха нарушител за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци