От 6 часа сутринта специализирани екипи извънредно почистват дъждоприемните шахти на невралгични места в Пловдив, около детските и учебните заведения. Със съдействието на ВиК се Още „Чистота“ е в готовност да реагира незабавно при влошаване на времето