2013-12-11 14:12:36 Обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR
ОП "Чистота" обявява обществена поръчка за доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR.
2013-04-10 11:29:28 Публична покана за доставка на дезинфекциращи препарати
Публична покана за доставка на дезинфекциращи препарати за нуждите на ОП "Чистота"
2013-03-20 15:59:11 Отваряне на ценови оферти

До всички участници в открита процедура с предмет "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП ”Чистота” - Община Пловдив през 2013г":

Уведомяваме ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет  "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП ”Чистота” - Община Пловдив през 2013г." ще бъдат отворени на 22.03.2013 г. от 15.30 часа (петък) в сградата на ОП „Чистота”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев № 64а, гр. Пловдив.2013-02-21 16:42:05 Доставка на полиетиленови черни чували за смет и пясък
Публична покана за "Доставка на полиетиленови черни чували за смет и пясък"
2013-02-01 13:27:18 Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП Чистота
Документация за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП "Чистота" - Община Пловдив, през 2013 г."