Тип „KUKA” - метален, с вместимост 110 литра – изработен от поцинкована ламарина - Използва се за изхвърляне на битови отпадъци.


Пластмасов с вместимост 120 и 240 литра, изработен от рециклирана пластмаса - Използва се за изхвърляне на битови отпадъци.

 


Тип „BOBR” - метален изработен от поцинкована ламарина с вместомист 1,1 м3. Използва се за изхвърляне на битови отпадъци.


Тип „Лодка” - Използва се за изхвърляне настроителни отпадъци.


Пластмасов - с вместимост 1100 л, предназначен за растителни отпадъци.


Пластмасов - с вместимост 120 и 240 л, предназначен за растителни отпадъци.


Тип "BOBR" - пластмасов, с вместимост 1100 л, предназначен за смесен битов отпадък.