2011-11-27 12:57:28      “Чистота” с нов директор Магистърът по биология Иван Стоянов ще оглави общинското предприятие “Чистота”, съобщи кметът Иван Тотев.

Досегашният директор Радослав Кошински, който е и общински съветник от ВМРО - НИЕ в община “Марица”, ще заема поста до 1 декември. Той е освободен от “Чистота” по взаимно съгласие, но още днес ще въведе в спецификата на работата новия директор Иван Стоянов.

Иван Стоянов е завършил ПУ “П. Хилендарски”, учил е ботаника и зоология, на 37 години е, член на ГЕРБ е, работил е в частен бизнес и ще се справи със задълженията, коментира Иван Тотев.

За зам.-директор на “Чистота” се назначава зам.-кметът в район “Източен” Златин Велев.

(Информацията е на вестник "Марица)
2010-09-17 11:30:29      Наградата "Зелен дом" отиде в район "Източен" Чек в размер на 300 лв. беше връчен на обитателите на ул. „Босилек” № 6, в р-н „Източен”, които спечелиха наградата "Зелен дом" на ОП "Чистота".

Градинката наистина впечатли заместник-управителя на фирмата не само с разнообразните си и добре гледани цветя, но и с положителния призив, изписан с камъчета – „ПРАВИ ДОБРО”.

Оказа се, че обитателите на съседния вход също поддържат градинката си много усърдно и Радослав Угренов ги увери, че усилията им няма да останат напразни.

Припомняме, че наградата се връчва ежемесечно и приемаме предложения на тел.  032/675 817 в „Чистота” ЕООД,
както и на телефоните в Отдел „Екология” на районните кметства.
2010-06-11 11:33:46      Продължава боядисването на стълбовете Продължава боядисването на стълбовете на територията на гр. Пловдив. Предстои да бъдат боядисани в светлосин цвят около 10 000 стълба от контактната мрежа.

В момента се обработват стълбовете в района на парк Лаута, а също така и стълбовете в района на Коматевския възел по посока бул.„ Никола Вапцаров”. Технологията е същата както до момента - първо се обработват, за да се свали ръждата, грундират се и се боядисват със светлосин феролит.

Фирмата разполага с четири екипажа и две автовишки, които работят по график, за да може боядисването да се извършва седем дни в седмицата.
2009-10-23 11:44:30      Акция "Боядисване" продължава Фирма „Чистота” продължава боядисването на стълбовете на територията на гр. Пловдив.

Екипажите на двете автовишки днес, както и през следващите 3 дни, ще бъдат в район „Тракия”, а по-конкретно: екипажът на голямата автовишка работи в микрорайони А10 и А11; екипажът на малката автовишка работи в район А 8.

Хората, боядисващи стълбовете, работят 7 дни в седмицата по 12 часа.
2009-06-15 11:53:20      Ремонт на съдове BG2006/018-343.10.01-1.25

" Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

Във връзка с договора, който „Чистота” сключи по програма BG 2006/018-343.1001 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” с Министерство на Труда и Социалната политика, в базата на фирмата се извършва поддръжката и ремонта на съдовете за смет.

Бенефициентите вече получиха свидетелствата си за заварчици, след като преминаха успешно теоретически и практически курс по заваряване. Сега те извършват ремонтни дейности по старите и счупени съдове за смет и поддържат новите такива. Заваряването става в двете ремонтирани и напълно оборудвани за целта халета.