СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Автор: chistotaadmin

1034 posts

BG2006/018-343.10.01-1.25 " Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при Още Ремонт на съдове

Продължава инициативата на фирма „Чистота” да възстановява обществените тоалетни в гр. Пловдив. В момента се извършват усилени ремонтни дейности в още три занемарени тоалетни : Обществената тоалетна Още ОП „Чистота“ продължава ремонта на тоалетните

Поредната ремонтирана обществена тоалетна се намира на Понеделник пазара. Обновена е и ще се поддържа от фирма „Чистота”. Това е четвъртта поред отремонтирана тоалетна, след тези в Още Поредната ремонтирана обществена тоалетна

От 16.03.2009г., в продължение на четири последователни дни, фирма „Чистота” организира лекции на тема „Методи за рециклиране на отпадъци” пред деца от Начално Училище „Христо Още Лекции на тема „Методи за рециклиране на отпадъци”

BG2006/018-343.10.01-1.25 " Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при Още Спечелен проект

Фирма „Чистота” започна днес почистването на междублоковите пространства в квартал „Столипиново”. За целта е взета техника (шест камиона и две фадроми) от останалите райони на Още Почистване на междублоковите пространства в „Столипиново”