По график продължава дезинфекцията на близо 4100 контейнера за смесен битов отпадък тип „бобър”.  Екипите работиха в петък и от понеделник отново ще са на линия.

На 20 и 21 април (понеделник и вторник) първият екип на КМД ще приключи поредната дезинфекция на съдовете за смет в западната част на район „Централен”, след което на 22, 23 и 24 април (сряда, четвъртък и петък) ще работи в район „Западен”.

Вторият екип ще довърши поредната дезинфенкция на контейнерите в район „Източен” на 20 април (понеделник), на 21 и 22 април (вторник и сряда) – в „Тракия”, а на 23 и 24 април (четвъртък и петък) ще работи в район „Северен”.