Почистването на дъждоприемните шахти и тази седмица продължава по график. Сигнали за счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на тел. Още График за почистване на дъждоприемните шахти от 7 до 10 май