СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Ден: 06.12.2018

2 posts

На 06.12.2018 г. директорът на ОП "Чистота" - Пловдив откри обществена поръчка, тип събиране на оферти с обява,  с предмет „Доставки на резервни колела за Още Доставка на резервни колела за контейнери тип „BOBR”

След премахването на гаражни клетки в Пловдив собствениците им сами трябва да почистят освободените пространства. Това заяви директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов по повод Още ОП „Чистота“ призовава собствениците на гаражи да почистват след демонтажа им