Забранява се достъпът на външни лица до базата на ОП „Чистота“ – на ул. „Даме Груев“ 64 А. Ограничението важи и за служители на предприятието, работното място на които не е на този адрес, а по  районите.

„Строгите мерки са в изпълнение на заповедта на кмета Здравко Димитров във връзка с ограничаване опасността от разпространението на коронавируса“, заяви изпълняващият длъжността директор на „Чистота“ Николай Георгиев.

Направен е допълнителен инструктаж на работниците, като са им забранени почивките в затворени помещения.

Работата с клиенти ще се извършва дистанционно – по телефон или електронна поща, а разплащанията – по банков път.  Заявките за услуги също се приемат по телефон – 032/675 – 817.